Motie Ouwehand: Laat Nederland zich aansluiten bij rechtszaak Zweden tegen EU over glyfosaat


27 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie zich niet aan de afgesproken termijnen houdt om stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals glyfosaat, te herbeoordelen en indien noodzakelijk uit te faseren, en dat Zweden haar daarom voor het Europees Hof daagt,

verzoekt de regering zich aan te sluiten bij de rechtszaak van Zweden tegen de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, GroenLinks, PVV

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, 50+, GrBvK, VanVliet