Motie Ouwehand: geen scha­lieg­aswinning in Nederland


5 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schalie- en steenkoolgaswinning in Nederland de transitie naar duurzame energie ernstig zal belemmeren,

overwegende dat ervaringen in het buitenland leren dat de winning van schaliegas niet schoon en veilig is,

van mening dat verder onderzoek naar de winning van schaliegas in Nederland een verspilling is van tijd en energie,

verzoekt de regering nu het besluit te nemen om niet over te gaan tot de winning van schaliegas in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, CU

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, SP, SGP, 50+, GrBvK, VanVliet