Motie Ouwehand: Dienst­reizen van de Kamer tot 750 km met de trein ipv het vliegtuig


23 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vliegen het milieu zwaar belast;

overwegende, dat binnen Europa de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is;

verzoekt het Presidium, te bewerkstelligen dat de Kamer voor internationale werkbezoeken tot 750 kilometer in principe met de (snelle) trein reist,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Fokke
Schouw
Van Nispen


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, CU, GL, SGP, Baay, Klein

Tegen

VVD, CDA, PVV, GrBvK, VanVliet