Motie Ouwehand: over boven water krijgen van het concept­rapport over criteria voor hormoon­ver­sto­rende stoffen


10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van The Guardian blijkt dat ambtenaren van het Europese departement van Milieu in 2013 reeds een conceptrapport hebben opgesteld over het opstellen van criteria voor hormoonverstorende stoffen;

verzoekt de regering, dit rapport boven water te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, SGP, GrK/O, 50+, D66, GL, PvdA, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, VVD, Klein, Houwers, VanVliet