Motie Ouwehand Jacht­verbod water­vogels ivm vogel­griep


22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vogelgriepuitbraak onder in het wild levende watervogels aanzienlijk is,

overwegende, dat verstoring van deze vogels de verspreiding van het virus en de kans op vogelgriepuitbraken vergroot,

constaterende dat het kabinet daarom een landelijk verbod had ingesteld op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten die watervogels kunnen verstoren,

van mening, dat opheffing van dit jachtverbod onverantwoord is omdat het risico op verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zo onnodig wordt vergroot,

verzoekt de regering het landelijk jachtverbod op watervogels opnieuw in te stellen, alsmede het verbod op jachtactiviteiten waardoor watervogels kunnen worden verstoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet