Motie Ouwehand Verspreiding Giardia-parasiet door puppy­handel


22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er signalen zijn dat puppy’s die worden geïmporteerd vanuit Oost-Europese landen zoals Hongarije steeds vaker besmet zijn met Giardia;

constaterende dat Giardia een zeer besmettelijke darmontsteking bij mens en dier veroorzaakt, en dat met name kinderen voor deze parasiet gevoelig zijn;

spreekt haar bezorgdheid uit over de insleep van de Giardia-parasiet via de (illegale) puppyhandel,

verzoekt de regering maatregelen te treffen die de verspreiding van Giardia via puppyhandel vanuit Oost-Europese landen tegengaan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet