Motie Ouwehand Maat­re­gelen tegen afsteken vuurwerk en verstoring water­vogels ivm vogel­griep


22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vogelgriepuitbraak onder in het wild levende watervogels aanzienlijk is,

overwegende, dat verstoring van deze vogels de verspreiding van het virus en de kans op vogelgriepuitbraken vergroot,

constaterende dat het afsteken van vuurwerk zorgt voor in paniek opvliegende watervogels,

van mening, dat het risico op verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zo klein mogelijk moet worden gemaakt,

verzoekt de regering maatregelen te treffen tegen het afsteken van vuurwerk waarbij watervogels kunnen worden verstoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet