Motie Ouwehand: brief aan Europese Commissie over het intrekken van de teelt van de genmais 1507


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voornemens is om de teelt van het genetisch gemanipuleerde maistype 1507 toe te staan,

constaterende dat 19 lidstaten en het Europees Parlement zich tegen de toelating van deze genmais hebben gekeerd, onder andere omdat er gerede twijfels bestaan omtrent de effecten van de mais en het bijbehorende pesticide glufosinaat op andere organismen zoals zoogdieren, vlinders en bijen;

constaterende dat de Kamer middels het aannemen van motie KS 33750-XIII nr 113 de regering heeft verzocht zich tegen de toelating van deze mais te verzetten,

constaterende dat de Europese Commissie mogelijkheden heeft om het voorstel voor toelating van de teelt van maistype 1507 in te trekken, waaronder door het vragen van hernieuwd advies aan de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de effecten van het gebruik van glufosinaat bij deze mais, aangezien dit in de eerdere beoordelingen niet is meegenomen,

constaterende dat 12 lidstaten een brief hebben geschreven aan Commissaris Borg om het voorstel voor toelating van maistype 1507 in te trekken,

constaterende dat de Nederlandse regering deze brief niet heeft ondertekend,

verzoekt de regering alles op alles te zetten om de toelating van de teelt van maistype 1507 tegen te houden,

verzoekt de regering in ieder geval een brief aan de Europese Commissie te sturen waarin wordt opgeroepen om alle mogelijkheden te benutten om het voorstel voor de toelating van de teelt van de genmais 1507 in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Klaver
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, CU, GroenLinks, SGP, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, CDA, Bontes