Motie Ouwehand: inzetten op came­ra­toe­zicht in alle Neder­landse slacht­huizen en verplichting daartoe niet uit te sluiten


6 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de slacht het meest stressvolle moment is in het leven van een ‘productiedier’, en dat de wet stelt dat het lijden van dieren voorafgaand en gedurende de slacht tot het minimum moet worden beperkt;

constaterende, dat het kabinet inzet op cameratoezicht in slachthuizen en stelt dat de vleessector niets te verbergen heeft;

constaterende, dat de privacy van medewerkers van of toezichthouders in het slachthuis geborgd kan worden door het aanscherpen van de nu al geldende kledingvoorschriften, waardoor mensen –als ze al in beeld komen– onherkenbaar zullen zijn,

verzoekt de regering, in te zetten op cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen en verplichting daartoe niet uit te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, CDA, SGP