Motie Ouwehand: de noodzaak van een ambi­tieuze klimaat- en ontwik­ke­lings­agenda om hongers­noden in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen


5 april 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Verenigde Naties herhaaldelijk benadrukt dat hedendaagse hongersnoden het gevolg zijn van menselijk handelen, waarbij de klimaatverandering een belangrijke factor is,

Overwegende, dat onderinvestering in ontwikkelingssamenwerking de kans op conflicten en daarmee op honger vergroot,

Spreekt uit dat een ambitieuze klimaat- en ontwikkelingsagenda noodzakelijk zijn om hongersnoden in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen

En gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, SGP, FVD