Motie Wassenberg CS:  toekomst­visie met schets hoe gaswinning wordt beëindigd en hoe de Groningse  regio versterkt  wordt


20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dat het huidige beleid teveel gericht is op het herstellen van ontstane problemen en nog onvoldoende gericht is op de toekomstige gevolgen van de gaswinning;

overwegende dat een toekomstvisie uitkomst kan bieden, waarin ambities op het gebied van de energietransitie en regionale opgaven met betrekking tot het verlagen van de gaswinning, bevolkingskrimp en werkgelegenheid met elkaar verbonden worden,

verzoekt de regering te komen met een toekomstvisie waarin wordt geschetst in welke stappen we de gaswinning kunnen beëindigen en hoe de Groningse regio versterkt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP

Tegen

PVV, DENK, FvD

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer