Motie Ouwehand: inven­ta­ri­satie lucht­kwa­liteit rondom scholen


3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onwenselijk is kinderen bloot te stellen aan ongezonde concentraties vervuiling in de lucht;

verzoekt de regering te inventariseren hoeveel scholen in gebieden liggen die niet aan het gezondheidsadvies van de World Health Organization over de luchtkwaliteit voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Veldhoven


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, PvdD, Baay-Timmerman

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, Klein, GrBvK, VanVliet