Motie Ouwehand: huidige aanpak Zuide­lijke Ringweg Groningen uitstellen


3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich in een straal van driehonderd meter van de aan te leggen Zuidelijke Ringweg Groningen zich zestien scholen, acht kinderdagverblijven en vier zorginstellingen bevinden;

constaterende dat door het RIVM en de GGD als richtlijn wordt aangehouden dat geen school gebouwd mag worden binnen een straal van 300 meter van een snelweg;

constaterende dat het Longfonds en kinderartsen waarschuwen dat veel kinderen rond de Zuidelijke Ringweg in Groningen ernstige longziektes oplopen door uitlaatgassen;

verzoekt de regering de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen uit te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Gewijzigd naar Motie Ouwehand: analyse uitvoeren naar gezondheidsrisico's van de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen