Motie Van Gerven/Ouwehand: finan­ciering verdere ontwik­keling bedwel­mings­me­thoden per vissoort


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering financiering beschikbaar te stellen voor verdere ontwikkeling van bedwelmingsmethoden per vissoort,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Gerven
Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen