Motie Ouwehand/Van Veldhoven: in plaats van giftige metalen gebruik maken van minder vervui­lende manieren om roest van wind­molens te voorkomen


25 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat windmolens met anodes tegen roest ervoor kunnen zorgen dat stoffen als aluminium, zink en andere zware metalen geleidelijk oplossen in water,

constaterende dat er technieken bestaan om staal te beschermen zonder de afgifte van deze giftige metalen,

overwegende dat er geen zware metalen in het milieu terecht moeten komen,

verzoekt de regering, in de voorschriften en de subsidieregeling voor windenergie op zee op te nemen dat er gebruik gemaakt wordt van minder vervuilende manieren om roest van windmolens te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Veldhoven


Status

Aangenomen

Voor

PvdACDAPVVSGPKleinD66ChristenUnieSPGroenLinksPvdD50PLUSGrKO

Tegen

VVDGrBvKHouwersVanVliet