Motie Ouwehand: de SDE+-regeling aanpassen zodat de gelden van subsidies van mest­ver­gisters voortaan gaan naar (innovatie in) wind­energie


25 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot gedeelte van de SDE+ gelden wordt besteed aan de productie van biogas uit dierlijke mest,

constaterende dat aan mestproductie veel energieverspilling voorafgaat, waarbij alleen al 62 Petajoule per jaar verloren gaat aan de productie van veevoer, dat gelijk staat aan de jaarlijkse energiebehoefte van 5 miljoen huishoudens in Nederland,

constaterende dat het vergisten van mest zélf erg weinig energie oplevert,

verzoekt de regering, de SDE+-regeling aan te passen zodat mestvergisters voortaan niet meer in aanmerking komen voor subsidies en de vrijgekomen gelden onder meer kunnen worden besteed aan (innovatie in) windenergie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SPGroenLinksPvdD50PLUS

Tegen

VVDPvdACDAPVVSGPD66ChristenUnieGrBvKHouwersVanVlietKleinGrKO

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Van Veldhoven: in plaats van giftige metalen gebruik maken van minder vervuilende manieren om roest van windmolens te voorkomen

Lees verder

Motie Ouwehand: bovengrens onderwatergeluid opnemen in het kader ecologie en cumulatie voor windenergie op zee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer