Motie Ouwehand: hoog btw op vlees als onderdeel van belas­ting­her­ziening


24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het verhogen van de btw op vlees onderdeel uit te laten maken van de herziening van het belastingstelsel

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen