Motie Ouwehand: herziening zonder vergroening van belas­tingen is geen optie


24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechtbank in Den Haag vandaag de Nederlandse Staat heeft veroordeeld omdat het huidige klimaatbeleid te mager is,

overwegende dat een vergroening van het belastingstelsel, waardoor uitstoot van broeikasgassen duurder wordt, sterk kan bijdragen aan een klimaatbeleid dat wel in overeenstemming is met internationale afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan in het belang van huidige en toekomstige generaties,

constaterende dat een vergroening van het belastingstelsel kansen biedt voor verlagingen van de belasting op arbeid, waardoor de werkgelegenheid toeneemt,

spreekt uit dat een herziening zonder een vergroening van het belastingstelsel geen optie is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen