Motie Ouwehand: geen hoog btw op diensten en cultuur


24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het verhogen van de btw op diensten en cultuur geen onderdeel uit te laten maken van de herziening van het belastingstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen