Motie Ouwehand: het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen ook laten gelden voor de lama, alpaca, kameel en drome­daris


14 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is aangekondigd dat er een verbod komt op het gebruik van wilde dieren in circussen,

constaterende dat sinds het Dierentuinenbesluit (2002) een eenduidige definitie is gehanteerd van wilde diersoorten, waartoe ook de lama, alpaca, kameel en dromedaris behoren,

constaterende dat in het voorliggende ontwerpbesluit de lama, alpaca, kameel en dromedaris niet onder het verbod vallen,

verzoekt de regering, het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen ook te laten gelden voor de lama, alpaca, kameel en dromedaris,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, GrK├ľ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD