Motie Ouwehand: aanpassen gebruiks­voor­schriften bestrij­dings­mid­delen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat omwonenden van agrarische bedrijven vaak zeer veel last ondervinden van de chemische bestrijdingsmiddelen die op het belendende agrarische perceel gebruikt worden, waardoor zij niet meer de ramen kunnen openen of in de tuin kunnen zitten zonder hinder te ondervinden,

constaterende, dat de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor omwonenden niet zijn meegenomen in de toelating van deze middelen, en er momenteel onderzoek loopt naar de gevolgen hiervan,

constaterende, dat veel omwonenden zich ernstige zorgen maken over de gevolgen van de bestrijdingsmiddelen op hun gezondheid,

constaterende, dat er veel gevallen zijn waar bestaande bedrijven grenzen aan woonpercelen, waardoor het niet mogelijk is voor gemeenten om regels te stellen ter bescherming van omwonenden middels ruimtelijke ordening,

verzoekt de regering, op korte termijn de gebruiksvoorschriften van alle toegelaten middelen aan te passen, waardoor er voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen de minimale afstand van 20 meter tot elk bewonersperceel, school of andere gevoelige bestemming in acht moet

worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, ChristenUnie, D66, 50PLUS