Motie Ouwehand: omvang melk­vee­stapel onder controle houden door beper­kingen te stellen aan fok en aanvoer dieren in melk­vee­hou­derij


18 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het allerminst zeker is dat Nederland de derogatie kan behouden,

van mening, dat voorzorgsmaatregelen gewenst zijn om te voorkomen dat er talloze dieren extra moeten worden afgevoerd,

verzoekt de regering, de omvang van de melkveestapel onder controle te houden door beperkingen te stellen aan de fok en de aanvoer van dieren in de melkveehouderij;

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK, FVD