Motie Ouwehand: het hanteren van een meetlat voor de uitstoot van broei­kas­gassen  die gebaseerd is op een 20-jarige periode


11 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat methaan een agressief broeikasgas is dat op korte termijn werkt,

overwegende, dat de internationaal gehanteerde methode van emissieregistratie (het Global Warning Potential GWP), dat uitgaat van een 100-jarige periode, weliswaar zeer nuttig is voor het in beeld brengen van de effecten van broeikasgassen in de atmosfeer op lange termijn, maar te weinig zicht geeft op effecten op korte termijn,

van mening, dat het hanteren van een 20-jarige periode een nuttige aanvulling is op het GWP om zowel op de lange als op de korte termijn goed te kunnen sturen,

verzoekt de regering, naast de 100-jarige periode van het GWP, een meetlat voor de uitstoot van broeikasgassen te hanteren die gebaseerd is op een 20-jarige periode,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD