Motie Ouwehand: reductie van de uitstoot van broei­kas­gassen door de (melk)veehou­derij in samenhang met de andere doelen reali­seren


11 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens het RIVM de landbouw in Nederland verantwoordelijk is voor 50% van de methaanuitstoot, waarvan 80% door runderen,

constaterende, dat het kabinet in Europa onderhandelt over emissiereductiedoelstellingen voor de landbouw per 2030, maar dat er nu nog geen doelstellingen gelden voor bijvoorbeeld de melkveehouderij,

wijzende, op het klimaatvonnis dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% moet hebben gereduceerd ten opzichte van 1990,

wijzende, op de verschillende andere doelen waaraan de (melk)veehouderij zal moeten voldoen ten aanzien van de bescherming van milieu, natuur, volksgezondheid en dierenwelzijn en op de aangenomen motie voor weidegang (KST 3431310),

verzoekt de regering de reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de (melk)veehouderij in samenhang met de andere doelen te realiseren, waarbij een bronaanpak, te weten een krimp van de veestapel zonder de productie per dier op te voeren, het belangrijkste uitgangspunt is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD