Beckerman/Wassenberg: verzoekt een samen­han­gende aanpak waarbij de mense­lijke maat en ruim­har­tigheid voor­op­staat


11 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) concludeert dat de huidige aanpak bureaucratisch en procedureel is en niet bijdraagt aan het herstel van vertrouwen;

constaterende dat de OVV stelt dat pleisters plakken niet helpt, dat problemen niet gefragmenteerd maar in samenhang moeten worden aangepakt;

spreekt uit dat Groningen een groot gebaar verdient;

verzoekt de regering, te komen tot een samenhangende aanpak waarbij de menselijke maat en ruimhartigheid vooropstaat,

en dit onafhankelijk van de NAM en Economische Zaken te organiseren zodat er in Groningen weer vertrouwen en perspectief ontstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, D66, GL, 50PLUS, SGP

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer