Motie Ouwehand: focus op voed­sel­ze­kerheid


21 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor het beheren van risico’s in de voedselketen,

Constaterende, dat het een illusie is te denken dat de risico’s van de huidige voedselketens beheerst kunnen worden zonder de systeemfouten aan de bron aan te pakken,

Constaterende, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar rapport “Naar een voedselbeleid” al concludeerde dat het beleid te eenzijdig gericht is op het verhogen van de productie en de export daarvan, met alle gevolgen van dien voor dierenwelzijn, volksgezondheid, natuur, milieu en voedselzekerheid,

Constaterende, dat de speciaal rapporteur voor Mensenrechten van de VN waardevolle aanbevelingen heeft gedaan voor een voedselbeleid dat uitgaat van het recht op voedsel,

Verzoekt de regering te pleiten voor een voedselbeleid waarin voedselzekerheid, volgens de recht-op-voedselbenadering, het uitgangspunt vormt;

En gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD, 50PLUS, DENK, SGP, FVD

Tegen

VVD, PVV, CDA, SGP, FVD