Motie Ouwehand: haal per direct een aantal bestrij­dings­mid­delen van de markt


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er resistente schimmels zijn gevonden die zich snel over Nederland verspreiden, en verschillende ziekten kunnen veroorzaken bij de mens, waaronder een zeer ernstige longinfectie bij mensen met een verminderde weerstand,

constaterende, dat de resistentie in de schimmels moleculair sterk lijkt op vijf typen fungiciden die tussen 1990 en 1996 zijn toegelaten op de Nederlandse markt door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), namelijk tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool,

verzoekt de regering, de Kamer duidelijk te maken op welke termijn en wijze tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool van de markt gehaald zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes