Motie Ouwehand: handhaven vergun­ningen dier­rechten


6 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat uit analyses van zowel het Planbureau voor de Leefomgeving, de Nationale Politie als het ministerie van LNV zelf blijkt dat het risico reëel is dat veehouders meer dieren houden dan toegestaan,

Constaterende, dat dit een belangrijke factor vormt in het ontstaan van mestfraude,

Spreekt uit, dat handhaving van zowel de vergunningsvoorwaarden als de dierrechten die betrekking hebben op de toegestane hoeveelheid dieren in een stal op orde moet zijn,

Verzoekt de regering een concreet plan op te stellen voor het daadwerkelijk handhaven van de vergunningsvoorwaarden en dierrechten in de veehouderij en de Kamer hierover voor 1 februari te informeren

En gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FVD