Motie Ouwehand: handhaven regels mestscheiding en mest­ver­werking


6 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat mestscheiding en –verwerking zeer fraudegevoelig blijken,

Constaterende dat uit een analyse van het ministerie van LNV zelf nu al blijkt dat effectieve handhaving niet erg waarschijnlijk wordt geacht,

Verzoekt de regering concrete en afrekenbare doelen te formuleren voor het handhaven van de regels bij mestscheiding en –verwerking en daarbij inzichtelijk te maken wat de handhavingskosten zijn om mestfraude via de routes van mestscheiding- en verwerking te bestrijden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FVD