Motie Van Raan over een voorstel voor lande­lijke invoering van een ja/ja sticker voor ongea­dres­seerd drukwerk


5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er jaarlijks 36 kilo ongeadresseerd drukwerk per huishouden binnenkomt en dat dit een significante milieubelasting met zich meebrengt,

constaterende, dat in Amsterdam per 1 januari 2018 een systeem wordt ingevoerd waarbij huishoudens zelf met een ja/ja sticker kunnen aangeven dat zij drukwerk wensen te ontvangen (een opt-in systeem),

overwegende, dat een landelijke invoering van dit systeem aanzienlijke milieuwinst zou opleveren en tevens als voordeel heeft dat niet iedere gemeente dit afzonderlijk hoeft te regelen,

verzoekt de regering een voorstel te doen voor de landelijke invoering van een ja/ja sticker voor ongeadresseerd drukwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer