Motie Ouwehand: halen doelen water­kwa­liteit


4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat met het huidige beleid ten hoogste 40% van de doelen van de Kaderrichtlijn Water gehaald zal worden in 2027;

verzoekt de regering,

zorg te dragen voor het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP

Tegen

PVV, VVD, SGP