Motie Ouwehand: 'Groene groei' is een illusie


16 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat oneindige economische groei op een eindige planeet onmogelijk is;

constaterende dat onze huidige productie en consumptie de draagkracht van de aarde al ver overschrijdt;

komt tot het inzicht dat "groene groei" een illusie is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

50/Klein, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GL, SP, SGP, PVV, PvdA, CU, D66, 50/Baaij, GrBvK, VanVliet