Motie Ouwehand: geen import teer­zandolie, geen handel­verdrag met Canada


16 oktober 2014

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat teerzandolie de meest vervuilende fossiele brandstof op aarde is, goed voor drie tot vijf keer de CO2-uitstoot van conventionele olie,

constaterende dat de Kamer zich heeft uitgesproken voor een importverbod op de teerzandolie (KS 21501-08-481),

overwegende dat het recent door de Europese Unie afgesloten vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) een importverbod op teerzandolie onmogelijk maakt,

verzoekt de regering het vrijhandelsverdrag met Canada niet te ratificeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen