Amen­dement Thieme: 50 miljoen euro voor de NVWA


28 oktober 2014

gewijzigd AMENDEMENT VAN de leden van gerven en thieme ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49

Ontvangen 28 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 000 (x € 1 000).

II In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 000 (x € 1 000).

III In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de Baten en de Lasten verhoogd met € 50 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement voorziet in een eenmalige kwaliteitsimpuls van € 50 miljoen euro voor de NVWA. Dekking wordt gevonden in de begrotingsreserve op artikel 16 (zie Kamerstukken 34000 XIII, vergaderjaar 2014/15, nr. 2, p. 111).

Van Gerven

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet