Motie Ouwehand/Graus over het bevor­deren van het opleggen van zwaardere straffen


6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een brede behoefte is aan zwaardere straffen bij herhaalde ernstige overtredingen in slachthuizen,

constaterende, dat uit inspectierapporten blijkt dat de zwaarste categorie straffen op dit moment niet wordt opgelegd,

verzoekt de regering te bevorderen dat zwaardere straffen daadwerkelijk worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, 50PLUS