Motie Ouwehand/Graus over het laten uitvoeren van inspecties in slacht­huizen door minimaal twee inspec­teurs


6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoeken en signalen van klokkenluiders blijkt dat intimidatie van dierenartsen in slachthuizen nog altijd aan de orde is,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat inspecties altijd worden uitgevoerd door minimaal twee inspecteurs, of door een inspecteur met ondersteuning van een medewerker van de Dierenpolitie, waarbij het aantal inspecties niet mag dalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, GL, SP, FVD, 50PLUS

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK