Motie Ouwehand c.s. over het voor­be­reiden van de wette­lijke basis voor verplicht came­ra­toe­zicht in slacht­huizen


6 september 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer de regering heeft opgeroepen in te zetten op cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen en verplichting daartoe niet uit te sluiten ,

constaterende, dat het maken van afspraken op vrijwillige basis tot op heden nog niet heeft geleid tot dit resultaat,

verzoekt de regering te starten met de ontwikkeling van de wettelijke basis voor verplicht cameratoezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.


Ouwehand
Graus
Futselaar


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Graus over het bevorderen van het opleggen van zwaardere straffen

Lees verder

Motie Van Raan: verduurzaam technische opleidingen via Techniekpact

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer