Motie Ouwehand/Graus: maat­re­gelen treffen tegen hitte­stress bij dieren in de veehou­derij


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij varkens en kippen al hittestress optreedt wanneer de temperatuur in de stal boven de 25°C uitkomt en dat zij in afgesloten stallen geen gelegenheid hebben om lichaamswarmte kwijt te raken;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen tegen hittestress bij dieren in de veehouderij, waarbij vrije uitloop van voldoende kwaliteit de voorkeursoptie is, en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen