Motie Ouwehand/Graus: aanscherping hitte­pro­tocol dieren­transport


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het hitteprotocol voor diertransporten bedoeld is om hittestress en dus ernstige lijden in transportwagens te voorkomen;

constaterende dat het huidige hitteprotocol maar weinig heeft opgeleverd, onder meer omdat de pluimveesector ondanks eerdere toezeggingen niet meedoet, de afspraken niet gelden voor transporten korter dan acht uur en de afspraken over temperatuur voor verschillende diergroepen onvoldoende zijn om het risico op hittestress daadwerkelijk te verkleinen;

verzoekt de regering, het hitteprotocol verder aan te scherpen, in elk geval op bovengenoemde punten, en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, CDA, CU, SGP, FVD