Motie Ouwehand/Arissen: maat­re­gelen tegen het achter­laten van dieren in auto's op warme dagen


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks voorlichting door zowel dierenbeschermings-organisaties als de politie het achterlaten van dieren in auto’s op warme dagen fatale gevolgen kan hebben, er nog steeds regelmatig berichten opduiken dat de politie een dier heeft moeten bevrijden waarbij het dier de hitte niet altijd overleefde:

verzoekt de regering, in overleg met dierenbeschermingsorganisaties en politie maatregelen te nemen om het achterlaten van dieren in auto’s op warme dagen zo veel mogelijk te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Arissen


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, GL, SP, CU, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Graus: aanvullende maatregelen treffen om aantal stalbranden terug te dringen als het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand

Lees verder

 Motie Ouwehand/Graus: maatregelen treffen tegen hittestress bij dieren in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer