Motie Wassenberg & Beckerman: pas SDE+-regeling aan zodat mest­ver­gisters voortaan niet meer in aanmerking komen voor subsidies


7 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot gedeelte van de SDE+ gelden wordt besteed aan de productie van biogas uit dierlijke mest,

constaterende dat aan mestproductie veel energieverspilling voorafgaat, terwijl het vergisten van mest zélf erg weinig energie oplevert,

verzoekt de regering, de SDE+-regeling aan te passen zodat mestvergisters voortaan niet meer in aanmerking komen voor subsidies en de vrijgekomen gelden onder meer kunnen worden besteed aan (innovatie in) windenergie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, DENK, FvD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, CU, 50PLUS, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer