motie Ouwehand: steun de Europese doelen voor een klimaat- en ener­gie­pakket van 27% hernieuwbare energie en 30% ener­gie­be­sparing


15 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie in haar voorstel voor een klimaat- en energiepakket inzet op 27% hernieuwbare energie en 30% energiebesparing, te behalen in 2030,

constaterende dat de Nederlandse regering tot nu toe pleit voor lagere doelstellingen, namelijk slechts 25% hernieuwbare energie en 27% energiebesparing, waarmee de Nederlandse positie voor een ambitieuzer klimaat- en energiebeleid op andere punten niet sterker wordt,

verzoekt de regering minimaal de voorgestelde klimaat- en energiedoelen van de Europese Commissie te steunen, of zich er in ieder geval niet tegen te verzetten ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, 50+Baay, 50+Klein, D66, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PVV, VanVliet, Bontes/Klaveren