Motie Ouwehand: geen glyfosaat in sier­tuinen


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet vanwege het belang van volksgezondheid werkt aan een verbod op glyfosaat maar dat siertuinen daarvan worden uitgezonderd,

constaterende dat uit het Tauwrapport blijkt dat voor siertuinen de inzet van gewasbeschermingsmiddelen ongewenst is omdat daarmee de kwaliteit van de bodem onnodig wordt geschaad, en er voldoende alternatieven beschikbaar zijn,

verzoekt de regering het gebruik van glyfosaat in siertuinen niet meer toe te staan vanaf november 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, Bontes