Motie Thieme: verbod op mega­stallen in het landelijk gebied


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat megastallen geen grondgebonden agrarische activiteit zijn en feitelijk een industrieel karakter hebben;

verzoekt de regering een verbod op megastallen in het landelijk gebied op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, 50+, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, SGP, ChristenUnie