Motie Ouwehand & Futselaar: Informeer kamer over nulmeting bij nert­sen­fok­ke­rijen


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het uitbreiden van nertsenfokkerijen sinds 2013 is verboden op grond van de Wet verbod persdierhouderij,

overwegende, dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een nulmeting is uitgevoerd van het aantal nertsen per bedrijf,

verzoekt de regering de resultaten van deze nulmeting naar de Kamer te sturen en de Kamer te informeren over het verloop van het aantal gehouden nertsen in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Futselaar


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand & Futselaar: Serieuze straffen bij misstanden nertsenfokkerijen

Lees verder

Motie Ouwehand & Futselaar: Treed op tegen illegale uitbreidingen pelsdierhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer