Motie Ouwehand & Futselaar: Treed op tegen illegale uitbrei­dingen pels­dier­hou­derij


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het uitbreiden van nertsenfokkerijen sinds 2013 is verboden op grond van de Wet verbod persdierhouderij,

constaterende, dat sinds 2013 -ondanks het verbod- sommige nertsenbedrijven met duizenden fokteven zijn uitgebreid, maar dat is besloten geen vervolging in te stellen,

verzoekt de regering het uitbreidingsverbod van de Wet verbod pelsdierhouderij actief te gaan handhaven,

verzoekt de regering (alsnog) op te treden tegen geconstateerde illegale uitbreidingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Futselaar


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand & Futselaar: Informeer kamer over nulmeting bij nertsenfokkerijen

Lees verder

Motie Arissen: levend koken van krabben en kreeften niet meer van deze tijd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer