Motie Ouwehand & Futselaar: Serieuze straffen bij misstanden nert­sen­fok­ke­rijen


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er grote zorgen zijn over het welzijn van dieren in de nertsenfokkerij,

constaterende, dat dierenwelzijnsorganisaties misstanden als dierenmishandeling en verwaarlozing hebben aangetoond bij enkele nertsenfokkerijen,

constaterende, dat als de NVWA al onderzoek instelt naar dierenwelzijnsovertredingen op nertsenfokkerijen, de opgelegde maatregelen nauwelijks tot niet afschrikwekkend zijn,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de NVWA controles uitvoert op het welzijn van dieren in nertsenfokkerijen,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat geconstateerde overtredingen serieus worden bestraft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Futselaar


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: stop import bontproducten

Lees verder

Motie Ouwehand & Futselaar: Informeer kamer over nulmeting bij nertsenfokkerijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer