Motie Ouwehand: veestapel moet krimpen


21 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het klimaatakkoord van Parijs stevige reductiedoelstellingen zal opleveren voor de veehouderij, te behalen in 2030;

Van mening dat boeren duidelijkheid verdienen;

Brengt de politieke moed op om toe te geven dat een krimp van de Nederlandse veestapel onvermijdelijk is;

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, 50PLUS, SGP, FVD