Motie Ouwehand/El Fassed over regel­matige rappor­tages over het hand­ha­vings­verbod


7 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering de afgelopen jaren de Kamer op verschillende momenten heeft toegezegd, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat met dioXIne vervuilde paling niet op de markt wordt gebracht;

constaterende, dat de handhaving van het verbod op het verhandelen van paling die niet voldoet aan de voedselveiligheidsnormen de afgelopen jaren, ondanks deze toezeggingen, ernstig tekort is geschoten;

verzoekt de regering met maandelijkse rapportages te komen over de handhaving van het verbod op het verhandelen en verkopen van paling die te hoge gehaltes dioXInes bevat en daarmee niet voldoet aan de voedselveiligheidsnormen die voor paling zijn vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
El Fassed


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tegen