Motie Ouwehand: een plan van aanpak opstellen om de levering van gas aan buiten­landse afnemers terug te dringen


1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een belangrijk deel van het gas dat wordt gewonnen in het Groningenveld bestemd is voor buitenlandse afnemers,

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen om de levering van gas aan buitenlandse afnemers terug te dringen, en daarbij in te gaan op de mogelijkheid van het toepassen van force majeur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, SGP, 50+, GrK/O, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet